torsdag 17 september 2009

Från generation till generation

Så här såg vårt hus ut på 1920-talet, då det var nyuppfört (huset som är från 1800-talet revs ner, stock för stock, från östra Finland och pusslades ihop här i Åbo). Här är min mans mamma en liten flicka, tillsammans med sina föräldrar, butiksbiträden osv. Stenfoten inrymde i år olika affärer, som seden var på den gamla goda tiden; i varje hus som hade hög stenfot, fanns en butik. Vår bastus dusch och omklädningrum är i själva verket ett före detta kallrum för t.ex mjölk

Man hade varken vatten ut eller in. Här vid brunnen fick man hämta sitt vatten. Tomten är en gammal sandgrop och än i dag, bara man sticker spaden i jorden, kommer det fram den finaste "beach" sanden


Det här fotot är taget upp ifrån backen, i motsats riktning med de gamla fotona.Inga kommentarer: